HABERLER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 29.10.2016 - 298 Tarih/Sayılı Resmi Gazete ile 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak belirlenmiştir.

Tüm Ulusal ve resmi tatil günlerinde bayrak asılması uygulamasını hatırlatır, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anarız.

Saygılarımızla,
TÜROB-Merkez29 Ekim 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29872
KANUN
ANKARA İLİ KAZAN İLÇESİNİN ADININ KAHRAMANKAZAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE VE
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6752 Kabul Tarihi: 25/10/2016
MADDE 1- (1) Ankara iline bağlı Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.”
MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/10/2016